Mannenkoor Vries

 

 

 

Mannenkoor Vries ontstond in 1994 op een feestavond van het toenmalige gemengde koor "Animato".
De heren voerden een act op waarbij ze, verkleed als ruwe zeebonken, een shanty repertoire ten gehore brachten.
Dit viel zo goed in de smaak dat er werd besloten om naast het gemengd koor een shantykoor op te richten.

 

In de loop der jaren kwamen er steeds  meer leden naar  het shantykoor en dit ging al gauw een min of meer zelfstandig bestaan leiden.
Onder de naam DE WALMATROZEN waren ze in Vries en omgeving een graag geziene gast.
Onder leiding van dirigent Jan Koning steeg de muzikale kwaliteit naar een hoog niveau.

In 2009 werd het gemengd koor Animato opgeheven.
Het mannenkoor was echter springlevend en ging in ledenaantal nog steeds vooruit.

Een aantal jaren daarna werd besloten het shanty repertoire naar de achtergrond te brengen.
De naam werd veranderd in Mannenkoor Vries en meer algemene koormuziek ging de boventoon voeren.
Sinds 2007 is Emile de Jonge de dirigent.