Op 19 maart 2022 konden we na 2 jaar onderbreking ons eerste optreden weer houden.

 

Met onze nieuwe dirigent Jacintha Klijnstra traden we op  op de muziekdag van Vrienden van RTV Drenthe in Zaal Meursinge in Westerbork.

 

Op 1 mei 2022 nam ons koor deel aan de manifestatie 75 jaar bevrijding.  ( met 2 jaar vertraging)

We brachten als enig deelnemend koor een programma dat volledig was toegesneden op de muziek uit de oorlog en de bevrijding. 

 

Begin juni gaf Jacintha te kennen ons koor te  verlaten. Een drukke muziekschool en een gezin met opgroeiende kinderen vergde veel van haar.  In goede harmonie hebben we afscheid van elkaar genomen.

 

De zoektocht naar een nieuwe dirigent was niet eenvoudig. Emile de Jonge was bereid tijdelijk het dirigentschap op zich te nemen.

Het klikte meteen en vanaf 1 oktober werd hij weer onze vaste dirigent.